Naxçıvan Teleradiosunda aşağıdakı redaksiyalar fəaliyyət göstərir

 

Televiziya üzrə

Radio üzrə

 

 1.  

-PROQRAM BURAXILIŞ VƏ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ DİREKSİYASI

 1.  

-XƏBƏRLƏR  REDAKSİYASI

 1.  

-XƏBƏRLƏR REDAKSİYASI

 1.  

-İCTİMAİ-SİYASİ VERİLİŞLƏR REDAKSİYASI

 1.  

-İCTİMAİ-SİYASİ MƏSƏLƏLƏR REDAKSİYASI

 1.  

-ƏDƏBİ-BƏDİİ VƏ PUBLİSİSTİK VERİLİŞLƏR REDAKSİYASI

 1.  

-TƏHSİL VƏ SOSİAL MƏSƏLƏLƏR REDAKSİYASI

 

 

 1.  

-ƏDƏBİ-BƏDİİ VERİLİŞLƏR REDAKSİYASI

 

 

 1.  

-MÜƏLLİF PROQRAMLARI VƏ XÜSUSİ LAYİHƏLƏR  REDAKSİYASI

 

 

 1.  

-SƏNƏDLİ FİLMLƏR VƏ DUBLYAJ REDAKSİYASI

 

 

 1.  

-İNCƏSƏNƏT VƏ MUSİQİ VERİLİŞLƏRİ REDAKSİYASI

 

 

 1.  

-UŞAQ, GƏNCLƏR VƏ İDMAN REDAKSİYASI

 

 

 1.  

-SƏHƏR VERİLİŞLƏRİ REDAKSİYASI