Yayım tezlikləri

Naxcıvan Muxtar Respublikası ərazisi 36-cı kanal sinxronlaşdırılmış şəbəkə üzərindən DVB-T standartında rəqəmsal yayımla əhatə olunur.

Naxcıvan televiziyasını həmçinin aşağıdakı televiziya kanalları üzərindən də izləmək mümkündür:

Naxcıvan şəhəri üzrə: 36, 41-ci kanallar üzərindən izləyə bilərsiniz. 

Babək rayonu üzrə:

 • Vayxır, Cəhri, Nəzərabad, Didivar 23-cü kanal
 • Cəhri, Payız, Gülşənabad 26-cı kanal
 • Aşağı Buzqov 29-cu kanal
 • Yuxarı Buzqov 57-ci kanal
 • Gərməçataq 21-ci kanal
 • Nəhəcir, Göynük 43-cü kanal.   

Culfa rayonu üzrə:

 • Kırna, Xanəgah, Əlincə, Xoşkeşin, Göydərə, Saltaq, Bənəniyar, Əbrəqunus, Qızılca 25-ci kanal
 • Yaycı, Dizə 24-cü kanal
 • Teyvaz, Ərəfsə 28-ci kanal
 • Ləkətağ 34-cü kanal
 • Gal 32-ci kanal
 • Şurud 48-ci kanal
 • Boyəhməd 22-ci kanal
 • Ərəzin, Camaldın 26-cı kanal
 • Qazançı, Milax 38-ci kanal.   

Ordubad rayonu üzrə:

 • Gilançay, Baş Dizə, Sabirkənd, Aza, Kələntər Dizə, Qoşadizə, Nürgüt, Xurs, Nüs-nüs, Əndəmic, Aşağı Əylis 25-ci kanal
 • Yuxarı Əylis 48-ci kanal
 • Gənzə 38-ci kanal
 • Tivi 23-cü kanal
 • Bist, Nəsirvaz, Ələhi 34-cü kanal
 • Dırnıs, Kələki, Unus, Behrud, Parağa, Məzrə, Üstüpü, Çənnəb 28-ci kanal
 • Biləv 35-ci kanal
 • Pəzməri 24-cü kanal
 • Kotam 46-cı kanal. 

Şahbuz rayonu üzrə:

 • Badamlı Qəsəbə, Badamlı kənd, Şada 29-cu kanal
 • Ağbulaq, Gömür, Kolanı, Aşağı Qışlaq, Yuxarı Qışlaq 22-ci kanal
 • Güney Qışlaq 24-cü kanal
 • Biçənək 28-ci və 40-cı kanallar
 • Batabat yaylası 40-cı kanal
 • Şahbuz şəhər, Nursu, Mahmudoba 23-cü kanal
 • Keçili 22-ci kanal
 • Türkeş 26-cı kanal
 • Kükü, Qızıl Qışlaq 36-cü kanal

Şərur rayonu üzrə:

 • Axura 28-ci kanal
 • Havuş 25-ci kanal
 • Gümüşlü, AşağıYaycı, YuxarıYaycı 40-cı kanal
 • Həmzəli 22-ci kanal
 • Şahbulaq 36-cı kanal.  

 

Tezliklərlə bağlı Sizdə sual yaranarsa...  

Əlaqə tel:  (+994 36) 545-03-36, 545-03-39

CANLI YAYIM